Statuten

Stiftungs-Statuten

Stiftungsrat

 

Prof. Dr. med. Christian Sticherling

Stiftungsratspräsident

Stv. Chefarzt Kardiologie, Universitätsspital Basel

 

Prof. Dr. med. Haran Burri

Stiftungsrat

Leitender Arzt Kardiologie, Hôpitaux Universitaires Genève

 

PD Dr. med. Sven Reek

Stiftungsrat

Belegarzt Kardiologie, Hirslanden Aarau